Xingyu Zhang

Xingyu Zhang

Education
B.A. Physics, Swarthmore College, 2012

Ph.D. Applied Physics, Harvard University 2018

Contact: 

zhangxingyu1@gmail.com